پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ | علت تعطیلی چیست؟

19:42 - 1401/03/02
پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ به دنبال تغییر روز عید فطر و حلول ماه شوال در روز سه شنبه 13 اردیبهشت تعطیلاتی که پیش از آن در تقویم ثبت شده بود یک روز جلو افتاده است.

پاتوق آنلاین: پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ به دنبال تغییر روز عید فطر و حلول ماه شوال در روز سه شنبه 13 اردیبهشت تعطیلاتی که پیش از آن در تقویم ثبت شده بود یک روز جلو افتاده است. پیش از این پنجشنبه 5 خردادماه به دلیل شهادت امام صادق تعطیل اعلام شده بود.اما حالا شهادت اما صادق در حال حاضر با جا به جایی در تقویم قمری به 6 خردادماه یعنی روز جمعه تغییر پیدا کرده است. بنابراین پنجشنبه 5 خردادماه پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ | علت تعطیلی چیست؟17تعطیل نبوده و یک روز عادی حساب می شود.

پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ | علت تعطیلی چیست؟7

پنجشنبه 5 خردادماه تعطیل شد؟ | علت تعطیلی چیست؟18