تست استعداد یابی / ازخودتان تست بگیرید

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟

19:07 - 1401/03/02
با سوالات آزمون استعدادیابی شما می توانید مغز خود را تست کنید. از سوالات استعداد و ضریب هوشی ما لذت ببرید زیرا که می تواند به تمرینات ذهنی و رشد حافظه بصری شما کمک کند.
انجام-این-تست-های-جالب-متوجه-میشوید-چه-استعدادی-دارید-؟-

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟18

این تست های جالب را انجام دهید تا ببینید چه استعدادی دارید ؟

با سوالات آزمون استعدادیابی شما می توانید مغز خود را تست کنید. از سوالات استعداد و ضریب هوشی ما لذت ببرید زیرا که می تواند به تمرینات ذهنی و رشد حافظه بصری شما کمک کند.

کدام عدد جایگزین علامت سوال می شود؟

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟17

کدام شکل جایگزین علامت سوال می شود؟

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟9

۳.کدام عدد جایگزین علامت سوال می شود؟

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟17

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟12

کدام عدد جایگزین علامت سوال می شود؟

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟2

پاسخ ۱:

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟2

در تصویر بالا راه حل مشکل را به طور کامل مشاهده می کنید. حل این سوالات زمانی غیرممکن است که شما نتوانید یک توضیح منطقی پیدا کنید. رقم گم شده؛ ۹=۶+۳

بسیاری از سوالات توانایی منطقی بسیار آسان هستند که با دانش ریاضی پایه حل می شوند. نحوه شروع و حل سوال به تجربه حل سوال بستگی دارد. با افزایش تعداد سوالاتی که حل می کنید، خواهید دید که به سرعت و به طور موثر در مورد راه های حل سوالات تصمیم می گیرید. برای افزایش فعالیت های مغزی خود و توانایی حل سؤالات آزمون ها، باید سعی کنید بیشتر سوالات را تمرین کنید.

پاسخ ۲:

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟3

در تصویر بالا راه حل مشکل را به طور کامل مشاهده می کنید.

ما باید سوال را بر اساس ستون ها بررسی کنیم. در این نوع سؤالات باید به دقت تحلیل کنیم و مسیر منطقی را پیدا کنیم. در سؤال، محفظه رنگی با تغییر مربع ها حرکت می کند. ما باید حرکت اشکال را به خوبی درک کنیم. این نوع سوالات تصویری را باید گاهی به صورت ستونی، گاهی به صورت ردیفی و گاهی هر دو را با هم بررسی کرد. ما می توانیم از هر دو زاویه به این سوال نگاه کنیم. نتیجه تغییر نخواهد کرد نحوه شروع و حل سوال به تجربه حل سوال بستگی دارد.

پاسخ ۳:

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟18

نتایج را با ضرب اعداد در اعدادی که بعد از آنها می آیند به دست می آوریم. در دو عدد آخر بخاطر ترتیب اعداد ، عدد ( ۴ و ۲) پنهان شده اند. اما روند ضرب ادامه دارد. وقتی آن را از بالا به پایین بررسی می کنیم، می بینیم که اعداد در یک عدد کمتر از خودشان ضرب می شوند و نتیجه نوشته می شود. ضرب پنهان است. درک این سؤال دشوار است. سؤالات استعداد عموماً به دلیل ارائه در یک موقعیت دشوار شناخته می شوند. بنابراین نباید این نکته را نادیده بگیریم. باید سعی کنیم سوال را بفهمیم و سعی کنیم برای هر سوال حداقل۵ دقیقه وقت بگذاریم.

پاسخ ۴:

با انجام این تست های جالب متوجه میشوید چه استعدادی دارید ؟4

دو عدد اول را ضرب می کنیم و نتیجه را می نویسیم. به همین راحتی است،ظاهر سوالات نباید شما را بترساند.

این یک سوال بسیار ساده اما پیچیده است. ما می توانیم آن را با توجه و مهارت های حافظه بصری حل کنیم. هر چه سوالات بیشتری تمرین کنید، مهارت شما بیشتر می شود. ما نباید برای فعال نگه داشتن مغز و توانایی های مرتبط خود از حل سؤالات دست بکشیم.