تعبیر خواب | تعبیر خواب ابن سیرین | تعبیرخواب یوسف

خواب دیدم موهام رو کوتاه کردم تعبیرش چی میشه؟ | بیا اینجا تا تعبیرش رو بهت بگم

18:48 - 1401/12/21
ما در این مقاله سعی کرده ایم تا تمام موارد برای تعبیر کوتاهی مو در خواب را برای شما همراهان عزیز گردآوری و منتشر کنیم. از جمله تعبیر خواب کوتاه کردن موی دیگران و یا کوتاه کردن مو سر دختر و… پس اگر به دنبال این سوال هستید که کوتاه کردن مو در خواب چه تعبیری دارد ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.

پاتوق آنلاین: ما در این مقاله سعی کرده ایم تا تمام موارد برای تعبیر کوتاهی مو در خواب را برای شما همراهان عزیز گردآوری و منتشر کنیم. از جمله تعبیر خواب کوتاه کردن موی دیگران و یا کوتاه کردن مو سر دختر و… پس اگر به دنبال این سوال هستید که کوتاه کردن مو در خواب چه تعبیری دارد ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.

تعبیر کلی مو در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ ها زینت و آرایش می‌باشد. بعضی از تعبیرگران گفته‌ اند : تعبیر موی بدن مال و اموال است. ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

تعبیر کلی کوتاه کردن مو در خواب

از دیرباز تعبیر خواب مو و تفسیر و تعبیر نمادها و نشانه ­های خواب مو امری پیچیده بوده است. حاکمان خاندان مروونژی‌ های فرانسه بر این باور بودند که مو قدرت جادویی دارد. همین کوتاه کردن مو بود که باعث مرگ سامسون (شمشون) شد. کری راسل در نمایش ‘Felicity’ موهای خود را از دست داد. واضح است که مو تاثیر زیادی بر زندگی و رویاهای ما دارد.

اگر در خواب ببینید که موهای خود را کوتاه می کنید، تعبیر آن است که شما به اندازه کافی قوی نیستید و بیشتر از این توان جنگیدن را ندارید. شما احساس می کنید کسی هست که در مقابل شما قرار گرفته است و می خواهد به شما آسیبی برساند. اگر در خواب فردی را ببینید که موهای شما را کوتاه می کند، تعبیر آن است که این فرد در بیداری شما را مورد نقد قرار می دهد و به همین دلیل شما احساس می کنید که به شدت ضعیف و آسیب پذیر هستید.

از طرف دیگر، این خواب می تواند دربردارنده تعبیری مثبت هم باشد و نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا افکار منفی خود را تغییر دهید و آن ها را در گذشته خود رها کنید. شما احساس می کنید که برای یک شروع جدید و مرحله ای جدید در زندگی تان آماده هستید. این شروع و این مرحله بسیار بهتر از قبل خواهد بود.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد. کارل گوستاو یونگ نیز مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند.

خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می‌کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می‌کنید.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از دیدگاه تعبیرگران اسلامی چیست؟

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت می‌باشد.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود. اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود. اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند :

اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود. اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد. اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌ فرمایند :

تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از :

به جا آوردن حج مسافرت عزت و مقام امنیت کامیابی و بهره‌مندی

تعبیر خواب كوتاه كردن موی سر توسط دیگران

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

تفسیرگران دیگر رویا می‌ گویند :

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

خواب کوتاه کردن موی کسی

اگر خواب دیدید موی کسی را کوتاه می‌کنید، چنین خوابی می‌تواند حاکی از ترس شما در مورد از دست دادن کنترل‌تان در زندگی باشد.

دیگر مفسرین غربی در رابطه با کوتاه کردن مو در خواب می‌گویند :

لوک اویتنهاو: کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است. آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

خواب دیدم موهام رو کوتاه کردم تعبیرش چی میشه؟ | بیا اینجا تا تعبیرش رو بهت بگم4

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

توجه: بسیاری از افراد به دنبال تعبیر تمامی اجزای رویای خود هستند به طور مثال و با توجه به این مقاله به دنبال تعبیر خواب کوتاه کردن مو توسط مرده هستید و یا رویای شما از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است. برای تفسیر این گونه رویاها بایستی تحلیلی جداگانه از هر یک از اجزا دانست و با توجه به شرایط زندگی، رفتار و اعمال بیننده خواب به تعبیر خواب پرداخت.

تعبیری دیگر از کوتاه کردن مو در خواب

کلید اصلی تعبیر اینکه کوتاه کردن مو در خواب جنبه­ مثبت یا منفی دارد این است که به حسی که در خواب داشتید توجه کنید. زمانی که فرد از خواب بیدار می­شود و خواب کوتاه کردن مو دیده است و احساس راحتی یا خوشحالی می­کند، می­تواند به این معنی باشد که تحول درونی مثبت در بیننده­ی خواب رخ داده است.

خواب کوتاه کردن مو با حس مثبت می­تواند به این معنی باشد که بیننده­ از چیزی که دیگر کارایی برایش ندارد صرفنظر کرده و آن را کنار گذاشته است. در واقع اصلاح موی سر در برخی از ادیان و فرهنگ­ها می­تواند نشان دهنده­ تغییر درونی فرد باشد. اما اگر در خواب کوتاه کردن مو حس منفی داشته باشید چه؟

خواب کوتاه کردن مو با حس منفی می­تواند معانی زیر را داشته باشد :

– یک نفر مجازات شده است

– حس ندامت یا گناه

– قدرت شخصی یک نفر به طور بی رحمانه‌ای در حال از دست رفتن است.

در کتاب مقدس، تراشیدن موی سر اغلب به عنوان نوعی مجازات در نظر گرفته شده و نشانه­ای از این است که فرد به دلیل کارهایی که کرده احساس گناه می­کند. زمانی که موی سر تراشیده می­شود، ماحصل آن این است که کل دنیا نتیجه را می­بینند و شاید علت اصلی تراشیدن موی سر این بوده است که یک اقدام تنبیهی یا نوعی مجازات به حساب می‌آمده است.

اگر شخص احساس کند که قدرت او به زور و با خشونت از او گرفته می‌شود، تشخیص هویت کسی که در حال کوتاه کردن مو است می‌تواند نماد همان کسی باشد که منبع انرژی را قطع می‌کند.