تست شخصیت شناسی

شخصیت شناسی از روی کف دست/کف دست تان شخصیت شما را لو میدهد

10:43 - 1401/02/30
دانشمندان نشان می‌دهند که چگونه می‌توان شخصیت یک فرد را از روی شکل دستانش تشخیص داد.
شخصیت-شناسی-روی-کف-دستکف-دستانتان-

شخصیت شناسی از روی کف دست/کف دست تان شخصیت شما را لو میدهد16

هر روز چیز جدیدی در مورد خود یاد می گیریم. کی پاکارد، رئیس آکادمی تجزیه و تحلیل دست آمریکا، مطمئن است که کف دست‌های ما می‌توانند چیزهای زیادی درباره ما بیان کنند . کارشناسان آکادمی به این نتیجه رسیدند که هر انگشت معنای خاص خود را دارد.

در این تست دست قالب خود را مشخص کنید

شما یا راست دست هستید یا چپ دست. کف دست و انگشتان دست قالب ،خصوصیات تجاری و شخصی شما می دهند، در حالی که انگشتان دست دیگر شما از نگرش شما به نزدیکانتان خبر می دهند.

انگشتان قوی و ضعیف خود را مشخص کنید

هر فردی انگشتان قوی و ضعیفی دارد و هرچه برخی از آنها قوی تر باشند، ویژگی های خاصی از شخصیت شما را بیشتر نشان می دهند. اگر انگشتی خم شده باشد، به یک انگشت دیگر چسبیده باشد، یا نتواند کارهای خاصی را انجام دهد، ضعیف است. اگر انگشت بلند و صاف باشد، قوی است.

یک شست قوی روی دست قالب شما نشان می دهد که شما برای موفقیت در کار خود تلاش می کنید. انگشت اشاره قوی علاقه شما به قدرت، شخصیت قوی و زیرکی شما را نشان میدهد. انگشت وسط، نمایانگر مسئولیت، کارایی، اعتماد به نفس و رشد شخصیت شماست.انگشت حلقه شما هنر و استعداد هنری شما را نمایش میدهد. انگشت کوچک مهارت های ارتباطی شما را به تصویر می کشد.

مثال: اگر انگشت شست و انگشت وسط قوی روی دست خود دارید، احتمالاً فردی کارآمد، مسئولیت‌پذیر و حرفه‌ای هستید که میخواهد جاه‌طلبی‌های خود را برآورده کند.

به شکل نوک انگشتان خود توجه کنید

شخصیت شناسی از روی کف دست/کف دست تان شخصیت شما را لو میدهد17

شکل گرد بیانگر آرزوی شما برای صلح با دیگران و ترس شما از عدم تایید است. نوک انگشتان مربع و صاف به این معنی است که شما دقیق هستید و از بی ثباتی خوشتان نمی آید. نوک های منحنی مانند و گسترده همه چیز را در مورد نبوغ شما و عدم علاقه شما به آسیب دیدن نشان می دهد. شکل تیز می گوید که شما دوست دارید فعالیت های عملی را به نفع کارهای غیر معمول و باطنی کنار بگذارید.

به شکاف بین انگشتان خود نگاه کنید

شخصیت شناسی از روی کف دست/کف دست تان شخصیت شما را لو میدهد12

دستان خود را روی یک سطح صاف قرار دهید یا آنها را به راحتی در مقابل خود نگه دارید.

اگر انگشتان شما از یکدیگر فاصله دارند، مستقل هستید و به هیجان علاقه دارید.

اگر انگشتان شما نزدیک به هم هستند، محتاط هستید و به تجارب چیزهای جدید علاقه ای ندارید.

اگر انگشت حلقه و وسط شما از هم فاصله دارند، تحت تأثیر قرار دادن شما بسیار سخت است. اگر آنها به یکدیگر نزدیک باشند، تمایل دارید که انتظارات اجتماعی را برآورده کنید و از قوانین پیروی کنید.

به فاصله بین انگشتر و انگشت کوچک خود نگاه کنید. اگر شکاف زیاد باشد، از صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌های جدی اجتناب می‌کنید، که هم بر روابط کاری و هم در روابط خانگی شما تأثیر می‌گذارد. اگر متوسط ​​باشد احتمالاً شما یک فرد متفکر و مستقل هستید که استعداد ماجراجویی دارد.