تعبیرخواب حامله بودن | تعبیرخواب حاملگی دختر مجرد | تعبیرخواب بچه دار شدن| تعبیرخواب سقط جنین

تعبیرخواب حامله بودن | تعبیرخواب حاملگی دختر مجرد | تعبیرخواب بچه دار شدن| تعبیرخواب سقط جنین

16:23 - 1401/02/23
تعبیرخواب حامله بودن | تعبیرخواب حاملگی دختر مجرد | تعبیرخواب بچه دار شدن| تعبیرخواب سقط جنین

پاتوق آنلاین: در این گزارش تعبیرخواب حامله بودن و انواع تعبیرخواب حاملگی را مشاهده می کنید. تعبیرخواب صحت دارد. کلمه تعبیر خواب از محبوب ترین کلماتی است که مردم در گوگل جستجو می کنند. از بین مفسران تعبیرخواب می توان به یوسف پیامبر ، ابن سیرین ، امام صادق و... اشاره کرد.

تعبیر خواب بارداری و حامله بودن

خواب حاملگی و حامله دیدن، از جمله خواب هاییست که برای آن تعبیر و تفاسیر زیادی وجود دارد برخی معبران، اعتقاد دارند که خواب حاملگی به مهارت های درونی و بخشی از زندگی فرد اشاره می کند

تعبیر خواب بارداری از نظر یونگ

اگر شما در خواب ببینید که باردار هستید جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصیتان در حال رشد و توسعه است حامله بودن در خواب نشانه ایده یا پروژه یا هدف جدید می باشد

اگر در خواب ببینید که نفهمیده اید حامله می باشید، تعبیر خواب این است که شما در زندگی خود موضوعی را انکار میکنید یا تا اتفاقی را با چشمان خود نبینید آن را نادیده می گیرید و باور نمی کنید

اگر شما دوست دارید که بچه دار شوید این خواب بیانگر آرزوی شما می باشد ولی اگر نمی‌ خواهید حامله شوید این خواب نماد ترس و نگرانی شما در مورد حاملگی است

واکنش افراد به شخص باردار

اگر در خواب ببینید که حامله هستید و افراد نزدیکتان از حاملگی شما خوشحال هستند، بدین معنی است که شما اهداف خود را دوست دارید و مایل به ادامه آن هستید

اما اگر آن ها از بارداری شما، عصبانی و ناراحت شوند، یعنی اهداف خود را دوست ندارید و نمی توانید به آن ادامه بدهید

حاملگی ناخواسته در خواب

اگر در خواب ببینید که ناخواسته حامله هستید و بچه را نمی خواهید :

به این معنیست که شما در زندگی حقیقی خود یک فکر یا عقیده ای خاص یا رشته تحصیلیتان یا شغل خود را می خواهید برای همیشه کنار بگذارید، زیرا که با ارزش های شما هم خوانی ندارد.

تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه روانشناختی

حاملگی در خواب نشان دهنده؛ ایده یا هدف های جدید برای زندگی می باشد، همچنین می تواند اشاره به سفری معنوی داشته باشد که بزودی در پیش دارید

اگر در خواب همسری که از آن باردار هستید را بشناسید با بصورت کلی آشنایان دیگری چون پدر و مادر، اطرافیان و دوستان حضور داشته باشند نشان دهنده قسمتی از افکار و شخصیت ما هستند

در واقع علت اصلی دیدن این خواب، خاطراتی است که با همسر یا خانواده یا دوستان خود گذرانده ایم و تصوراتی است که ما از آن ها داریم زیرا که خاطره ها، تاثیر عمیقی روی روح و روان و افکار ما می گذارند تا حدی که بخشی از شخصیت و هویتمان می شوند

در کل رویای حاملگی ما را با شخصیت، هویت و اهدافمان روبرو می سازد

خواب حاملگی برای زنان خانه دار

مهم ترین علت دیدن حاملگی برای زنان خانه دار این است که تمایل به برای داشتن فرزند دارد اما شاید برای این امر دچار استرس و اضطراب است

تعبیر خواب بارداری دیگران

دیدن بارداری دیگران در خواب می تواند نشانه شکل گیری شخصیت جدیدی در وجود بیننده خواب باشد

اگر در خواب کسی را حامله ببینید که او را می شناسید نشانه این است ک بزودی شما با او ارتباط نزدیکی برقرار می کنید

تعبیر خواب فرزند مرده

اگر در خواب حامله باشید و فرزندتان مرده از شکم شما بیرون می آید نشان دهنده تلاش زیاد شما برای پروژه‌ ای است که با شکست روبرو شده یا می دانید که آینده خوب و مطلوبی ندارد

در کل تعبیر آن به این معنیست که کارهای شما آنطور که می خواستید پیش نمی رود

بارداری معشوق یا شخصی مهم

اگر در خواب دیدید که دوست دختر یا شخصی مهم در زندگی شما از کسی باردار شده است، نشانه اینست که او کاری را انجام می دهد که بر خلاف پیش بینی شما خواهد بود و دیگر بین شما ، اهداف مشترکی وجود نخواهد داشت

خواب بارداری برای زن حامله

اگر شما حامله هستید و خواب حاملگی را ببینید، تعبیرش این است که در واقعیت زندگی روزمرگی خود نگران حاملگی می باشید

معمولاً در سه ماه اول حاملگی، خواب حیوانات ریز و پشمالو یا گل ها و میوه ها را ممکن است زیاد ببینید ولی در سه ماهه دوم حاملگی اکثر خواب ها بازتابی از نگران مادر خوبی بودن و نگران مشکلات احتمالی تولد بچه می باشد

تعبیر دیگر خواب بارداری برای زنان حامله، نشان‌ دهنده زایمان راحت و بی خطر می باشد

خواب به دنیا آوردن فرزند غیرانسانی

اگر در خواب ببینید فرزندی شبیه موجودات فضایی یا حیوانات به دنیا آوردید، جای نگرانی نیست زیرا که این خواب بسیار رایج است مخصوصاً برای زنان باردار در سه ماهه سوم که این گونه خواب ها را بیش تر تجربه می کنند

در طی دوران حاملگی، هر چقدر فرزند شما تغییر می کند و بزرگ می شود بیشتر خواب حیواناتی بزرگ مانند وال یا فیل یا دانیاسور و دیگر موجودات بزرگتر را تجربه می کنید

خواب جنسیت بچه

دیدن خواب جنسیت بچه چه دختر چه پسر، نشانه دغدغه شما نسبت به جنسیت بچه می باشد یا اینکه شما تمایل به جنسیت خاصی دارید برای مثال فقط فرزند دختر می خواهید یا بالعکس

هم چنین خواب جنسیت بچه می تواند شواهدی در مورد جنسیت فرزندتان در آینده باشد

دیدن خواب تست بارداری

اگر در خواب ببینید که تست بارداری انجام می دهید یعنی شما وارد مرحله جدیدی از زندگیتان می شوید مانند شغل یا رابطه عاطفی جدید و دیگر موارد اما شما نمیدانید که برای این تغییرات آماده هستید یا خیر

خواب تست بارداری ممکن است به نگرانی شما در مورد حامله شدن نیز اشاره داشته باشد

تعبیر خواب حاملگی برای دختر باکره

آنلی بیتون : اگر دختری پاکدامن و باکره باشید و خواب حامله شدن ببینید به معنای بدبختی و رسوایی در زندگی می باشد

خواب حاملگی برای زن متاهل

اگر زن متاهلی خواب ببیند که حامله شده است، تعبیر خواب این است که با همسر خود زندگی آسوده و آرامی ندارد و فرزندان او مطیع نخواهند بود

تعبیر خواب حامله بودن خود

تام چت ویندرا می‌ گوید: اگر در خواب خودتان حامله باشید یا حیوان یا انسانی حامله ببینید به معنای انست که آرزو زندگی جدیدی دارید

همچنین به معنای تلاش فرد برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر خواهد بود خواب طالع و بخت بلند شما را نشان می دهد اما با اراده ای قوی در راه آرزوهای خود قدم بر می دارید

تعبیر خواب حامله بودن مرد

لیلا برایت؛ اعتقاد دارد اگر مردی خواب ببیند که حامله شده است به زودی به پول و ثروت فراوان می رسد

دیدن زن حامله در خواب

مطیعی تهرانی می گوید: مشاهده زن حامله در خواب، به معنی روبرو شدن با گناه و غم خواهد بود اگر همسر شما حامله باشد یعنی تکلیف و وظیفه ای سنگین بر دوش شما گذاشته می شود که شما دوست ندارید آن را انجام دهید و عمل به آن برای شما سخت و طاقت فرسا است

اگر در خواب خود را حامله احساس کردید به شما غمی بزرگ خواهد رسید که به اندازه حمل جنین طولانی است اما این تعبیر برای زنان خواهد بود

گر در کوچه زن حامله گذر کند نشان از خبری ناخوشایند است

دیدن شکم بزرگ

ابن سیرین می گوید : اگر شکم شخص در خواب بزرگ شود مانند زنان حامله، تعبیرش این است که به همان اندازه مال دنیا و نعمت برای او حاصل شود و هر چقدر شکمش بزرگ تر باشد مال و ثروت بیشتر خواهد بود

حامله شدن فرزند نابالغ

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر فرزند نابالغ خود را در خواب حامله ببینیم، اگر پسر باشد نعمت برای پدر و اگر دختر باشد نعمت و مال برای مادر حاصل می شود

خواب حاملگی برای کسی که نمی تواند باردار شود

اگر کسی در زندگی حقیقی خود به هر علتی نتواند حامله شود ولی خواب زایمان ببیند، از دیدگاه اکثر معبرین غربی نشانه نگرانی و استرس زیاد برای تصمیماتی است که گرفته شده و نمی توان تغییر در آن ایجاد کرد یا در مورد پروژه یا آزمونی است که از نتیجه آن می ترسند

لوک اویتنهاو می گوید : خواب زایمان برای کسی که در زندگی حقیقی خود، باردار نمی باشد به معنای برآورده شدن آرزوها است

تعبیر خواب حاملگی امام صادق (ع)

امام جعفر صادق می فرمایند : اگر زنی ببیند که پسر زاییده است و پس از تولد با فرزند پسر خود صحبت میکند نشانه دفع بلا و حل گرفتاری و مشکلات می باشد

سقط جنین در خواب

تعبیر سقط جنین در خواب، نشانه بدی و گرفتاری خواهد بود یا اگر شما در زندگی حقیقی خود هدفی داشتید که برای آن تلاش زیادی کرده اید با شکست مواجه می شوید و به اهدافتان نمی رسید ولی باید قوی و مثبت بمانید

اگر باردار باشید و ببینید که جنین‌ خود را از دست دادید، به معنی بازتابی از افکار شما خواهد بود ولی جای نگرانی نیست

خواب نوزاد

دیدن نوزاد در خواب نشان از بی گناهی یا پاکدامنی شما و شروعی جدید در زندگیتان خواهد بود و شما جزو آن دسته افرادی هستید که به حمایت دیگران نیاز دارید

اگر نوزاد در خواب به شما لبخند می زند نشانه خوبی است و به زودی وارد دوره ای از اتفاقات خوب و مثبت در زندگی خود می شوید

خواب زایمان زودرس

دیدن زایمان زودرس در خواب برای زن باردار، بازتاب ترس های او خواهد بود اما اگر کسی باردار نباشد این گونه خواب ها، به معنی تغییرات جدیدی در زندگی خواهد بود که شخص بیننده رویا برای مواجهه با این تغییرات، احساس آمادگی ندارید

عمل سزارین در خواب

اگر کسی عمل سزازین را در خواب ببیند یعنی او به کمک شخصی نیاز دارد تا بتوانید پروژه و ایده های خود را عملی بسازد

دیدن بند ناف

اگر بند ناف در خواب دیدید؛ یعنی شما هیچ گاه در روابطی که دارید خودتان نیستید و نقش بازی می کنید و همچنین در زندگی خود، همیشه نیاز به حمایت دیگران دارید

دیدن خواب بند ناف، ممکن است بازتاب رابطه شما با مادرتان باشد

خواب بارداری دوقلو

اگر جفت در خواب ببینید، یعنی بار سنگینی به دوش می کشید که بهتر است هرچه زودتر آن را زمین بگذارید یا اینکه کاری بیهوده را انجام می دهید

خواب انتظار برای باردار شدن

اگر در خواب ببینید که در انتظار بارداری هستید به معنای بلوغ شما می باشد و در زندگی حقیقی خود دوره ای از رشد شخصی فزاینده را تجربه می نمایید

همچنین در آرزوی امتحان کردن چیزهایی هستید که ارزش و اهمیت بیش تری برای شما دارند

حمام کردن زن حامله

اگر زن حامله در خواب ببیند که حمام می کند تعبیر این خواب، بدشگون است و نشانه دشواری و پیچیدگی های دوران بارداری در زندگی حقیقی است

این دشواری ها می تواند مرتبط با سقط جنین یا زایمان زودرس باشد اگر مادر آینده به تکرار این خواب را ببیند ، مشکلات او در طی بارداری ، افزایش می یابد

خواب اژدها برای زن حامله

اگر زن بارداری خواب اژدها ببیند، فرزند او آینده ای درخشان دارد و به یکی از چهره های معروف و تاثیرگذار جامعه تبدیل می شود

خواب ستاره برای زن باردار

اگر زن باردار خواب ستاره ها را ببیند ، به معنای داشتن فرزند چند قلو می باشد یا نماد رمز و راز های غافل گیر کننده زندگی خواهد بود

احساس حرکت کردن جنین

اگر شما در خواب حرکت جنین خود را احساس کردید این خواب هشداری برای شما خواهد بود و نشان از سرنوشت شومی خواهد بود که تنها با تغییر در مسیر زندگی، می تواند عوض می شود

خواب بارداری و بی خانمانی

دیدن بارداری و بی خانمان بودن در خواب، تعبیرش به نا امیدی های زندگی و مشکل خانوادگی یا جابجایی اشاره دارد

حسادت به حاملگی دیگران

اگر در خواب به حامله بودن دوستتان حسودی کنید ، تعبیر آن، بازتاب نگرانی در مورد انتخاب تصمیمی جدید در زندگی می باشد

حاملگی بدون شکم بزرگ

اگر در خواب حامله اید ولی علائمی ندارید مانند داشتن شکم بزرگ که مهم ترین نشانه حاملگی است، تعبیر آن این است که شما بارداری سالم و زایمان بی دردسری را تجربه خواهید کرد

خورشید برای زن حامله

اگر زن حامله در خواب خورشید را مشاهده می کند، تعبیرش این است که فرزند او دختر خواهد بود معنی دیگر آن، دستیابی به شادمانی و امید و هم چنین دریافت محبت دیگران می باشد

خواب حاملگی بر اثر تجاوز

اگر شخصی در خواب ببیند که مورد تجاوز قرار گرفته و بر اثر آن، حامله می شود به این معناست که شخص در زندگی خود پس از سپری کردن دورانی سخت به وضع خوب و مطلوبی خواهد رسید

همچنین مهارت جدیدی می آموزد که بسیار کمک حال زندگی او خواهد بود

حاملگی و درد کشیدن

اگر در خواب درد حاملگی را تجربه کنید، بدین معنی است که شما تمایل دارید فرزندی داشته باشید اما از بارداری و سختی هایی که در طی دوران حاملگی باید تحمل کنید ، می ترسید

دیدن خواب بارداری ( بارداری مرد ، بارداری زن ، بارداری خود یا دیگران، بارداری دختر باکره و مجرد ) تعبیر و تفاسیر متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب میپردازیم

خواب بارداری

بارداری در خواب نشانه داشتن ایده و هدف برای زندگی است.

تام چت ویندرا گوید : 1- تعبیر خواب بارداری نشانه زندگی پر بار و تازه است . 2- اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی و یا زن خود را حامله ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد 3- دیدن خواب باردری به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 4- دیدن زن باردار در خواب رو برویی با گناه و بار غم است

دیدن خواب بارداری خودتان

5- اگر در خواب خودتان باردار بودید و یا قصد داشتید باردار شوید نشانه ای است که به شما می گوید باید ترس از بارداری را از خود دور کنید و به خودتان آرامش دهید 6- اگر در خواب فکر می کردید که حامله هستید ولی نبودید تعبیرش این است که در پروژه کاری خاصی دچار مشکل شده اید. این پروژه ها سرمایه شما را از بین خواهد برد. بهتر است روی کارتان بیشتر تمرکز داشته باشید. زیرا این خواب زنگ هشداری برای شما خواهد بود.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: 7- خواب دیدن اینکه خودتان باردار هستید نمادی از جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. 8- دیدن خواب بارداری خودتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد. 9- خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که حامله بودید بیانگر این است که شما چیزی را انکار می کنید. شما تمایل دارید که چیزها را تا زمانی که درست جلوی چشم شما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. 10- تعبیر دیگر این است که اگر شما تلاش می کنید حامله شوید(برای حامله شدن اقدام می کنید)، پس خواب ممکن است تعبیر یک آرزو(انجام یک خواسته) باشد. 11- اگر شما تلاش نمی کنید که حامله شوید اما خواب میبینید که هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت های جدید است 12- خواب دیدن اینکه خودتان حامله هستید و بچه ای مرده درون شکمتان دارید بیانگر پروژه ایست که تلاش زیادی برایش کشیده اید و الان از هم پاشیده است و به آرامی رو به زوال است. هیچ چیز آنطور که پیش بینی کرده اید کار نمی کند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 13- اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان باردار شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد ( البته این تعبیر برای زنان است )

آنلی بیتون می‌گوید : 14- اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید 15- اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب تست بارداری ، آزمایش بارداری

16- اگر در خواب دیدید که تست بارداری دادید تعبیرش این است که وارد مرحله جدیدی در زندگی خواهید شد. ممکن است یک شغل جدید و یا یک سبک زندگی جدید درانتظار شما باشد. 17- اگر آزمایش بارداری مثبت بود و عکس العمل شما نیز خوب بود و از بچه دار شدن خوشحال شدید تعبیرش این است که از زندگی خود راضی هستید و در آینده به هدف خود می رسید ولی اگر جواب منفی بود و شما ناراحت شدید تعبیرش این است که موضوعی شما را ناراحت خواهد کرد. 18- اگر در خواب دیدید که به خاطر نداشتن بچه و منفی بودن جواب آزمایش خوشحال شدید تعبیرش این است که در زندگی به خواسته خود خواهید رسید.

تعبیر خواب اعلام خبر بارداری

19- اگر در خواب از کسی این خبر را شنیدید که باردار هستید به این معنی است که به زودی باردار می شوید. 20- اگر خبر بارداری تان را از دیگران مخفی کردید به این معنی است که اتفاق مهمی را از دیگران مخفی خواهید کرد و از فاش کردن آن استرس دارید.

بارداری از دوست پسر سابق

21- تعبیر خواب بارداری از دوست پسر سابق تان این است که هنوز نسبت به دوست پسر سابقتان احساس دارید و به او فکر می کنید.

تعبیر خواب جنسیت جنین

22- 22- اگر در خواب حس کردید که جنس جنین را می دانید تعبیرش این است که دقیقا می دانید که از زندگی چه می خواهید.

تعبیر دو قلو یا سه قلو بودن نوزاد

23- تعبیر دوقلو یا سه قلو بودن نوزاد در خواب این است که سرمایه شما در آینده، دوبرابر یا سه برابر خواهد شد و هرچه تعداد نوزادان بیشتر باشد به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب سقط جنین

24-تعبیر خواب سقط جنین نشان دهنده از دست دادن فرصت و از دست دادن اعتماد به نفس و یا شکست در زندگی است. 25- اگر در عالم بیداری سقط جنین داشتید و خواب سقط دیدید تعبیرش این است که هنوز برای تغییرات زندگی آماده نیستید.

تعبیر خواب سونوگرافی

26- اگر خواب دیدید که سونوگرافی کردید و نوزادتان را دیدید تعبیرش این است که در آینده شاهد موفقیت های خود خواهید بود.

دیدن خواب بارداری دیگران ( همسر و یا دوست دختر )

27- اگر خواب دیدید که شخصی دیگر باردار است به این معنی است که یک تغییر مهم در زندگی تان به زودی اتفاق خواهد افتاد. اگر در خواب به آن شخص حسودی کردید تعبیرش این است که دوست دارید بچه دار شوید و در بیداری نیست به دوستان باردارتان حسادت می کنید.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: 28- خواب دیدن اینکه دیگری حامله است بیانگر این است که شما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه می کنید 29- خواب دیدن اینکه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله است، بیانگر این است که فرد مهم زندگی تان، به سمت جهتی متفاوت از چیزی که پیش بینی کردید حرکت می کند. دو تای شما دیگر اهداف مشترک با هم به اشتراک نمی گذارید

دیدن مرد باردار در خواب

30- بارداری مردان در خواب به این معنی است که باید دست از سوء استفاده های جنسی و آزار دیگران بردارد. در کل بارداری مردان تعبیر خوبی ندارد.

محمد بن سیرین گوید : 31- اگر مردی در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده بود ( باردار ) ، نشانه آنست که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند ، مال دنیا بیشتر خواهد بود

لیلا برایت می‌گوید : 32 - اگر مردی در خواب ببیند که باردار است ، نشانه آنست که به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 33- اگر زنی در خواب ببینید که همسرش ( یعنی یک مرد ) باردار شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست .

خواب بارداری فرزند نابالغ

ابراهیم کرمانی گوید : 34- اگر کسی در خواب ، فرزند نابالغ پسر خود را باردار ببیند ، نشانه آنست که پدرش نعمت و مال به دست میاورد 35- اگر کسی در خواب ، فرزند نابالغ دختر خود را حامله ببیند ، نشانه آنست که مادرش نعمت و مال به دست میاورد

خواب حاملگی دختر باکره ( مجرد )

36- اگر خواب دیدید که حامله اید در حالی که باکره بودید تعبیرش این است که ممکن است ازدواج کنید و یا رابطه عاطفی جدیدی را تجربه کنی.

آنلی بیتون می‌گوید : 37- اگر دختری مجرد ، باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: اگر حامله اید و خواب بارداری میبینید : 38- اگر شما واقعا حامله اید و این خواب را می بینید، پس بیانگر نگرانی شما در مورد حاملگی است. 39- اگر شما در سه ماهه ی اول حاملگی تان هستید، خواب های در مورد مخلوقات ریز، حیوانات ریز و پشمالو، گل ها ، میوه ها و آب میبینید. 40- در سه ماهه ی دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی در مورد مادر خوب بودن و نگرانی در مورد مشکلات احتمالی تولد بچه(زایمان) می باشد. خواب های به دنیا آوردن یک بچه غیر انسان، در طول این دوره بارداری رایج است. 41- در سه ماهه ی سوم، خواب ها شامل کارگری و زحمت کشیدن، مورد حمله واقع شدن یا اینکه چیزی برای بچه اتفاق می افتد می باشد. هرچقدر بچه ی شما تغییر می کند و بزرگ می شود، خواب های وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوانات بزرگتر ممکن است در این مرحله از بارداری تان به سراغتان آید 42- اگر حامله اید و خواب جنسیت بچه را می بینید، پس خواب، بازتابی از تمایل بیداری شما در مورد جنسیت بچه است. طبیعی است که این دغدغه را داشته باشید که آیا پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می فهمند که شما حامله اید، می پرسند که پسر است یا دختر. شواهدی وجود ندارد که خواب می تواند جنسیت بچه را به شما بگوید 43- خواب دیدن اینکه تست بارداری می دهید بیانگر این است که وارد فاز جدیدی در زندگی تان می شوید (یک شغل، رابطه ی جدید و غیره) شما حس می کنید که امتحان می شوید که آیا برای این تغییرات آماده هستید یا خیر. 44- تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است به معنای دقیق این مساله و مربوط به نگرانی شما در مورد حامله شدن باشد

تعبیر خواب زایمان کردن

45- زایمان و تولد نوزاد نشان دهنده ورود به مرحله جدیدی از زندگی است و خوشحال بودن یا ناراحت بودن شما در خواب نیز دقیقا مانند حستان در عالم واقعیت خواهد بود.