رضا رویگری

معذرت خواهی رضا رویگری از همسرش | دست رضا رویگری رو شد

09:00 - 1401/02/09
معذرت خواهی رضا رویگری از همسرش و مجموعه کهریزک اینجا جای خوبیه مثل بهشتِ اما من سالمند نیستم ! همسرم رو دوست دارم خیلی در حق‌اش خوبی کردم.

معذرت خواهی رضا رویگری از همسرش و مجموعه کهریزک اینجا جای خوبیه مثل بهشتِ اما من سالمند نیستم ! همسرم رو دوست دارم خیلی در حق‌اش خوبی کردم