احسان علیخانی

بخت احسان علیخانی در عصر جدید باز شد / فیلم

13:36 - 1401/01/07
شوخی کامدین عضو دو رگه ایرانی کره‌ای تیم ۶۰ ثانیه پس از اجرای خود در عصر جدید را در ویدیو زیر ببینید.

شوخی کامدین عضو دو رگه ایرانی کره‌ای تیم ۶۰ ثانیه پس از اجرای خود در عصر جدید را در ویدیو زیر ببینید.

خواننده کره ای در عصر جدید از احسان علیخانی درخواستی کرد و معتقد بود که پس از آن بختش باز می شود. شوخی کامدین عضو دو رگه ایرانی کره‌ای تیم ۶۰ ثانیه پس از اجرای خود در عصر جدید را در ویدو زیر ببینید.