اولین خبر خوش دولت در سال 1401 + جزئیات

13:45 - 1401/01/04
عملیات اجرایی ساخت ۸۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشت توییتری نوشت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال با سرعت در حال پیشرفت است، فرایند ثبت‌نام اولیه با درخواست بیش از ۵ میلیون نفر پایان یافت. برای حدود یک میلیون واحد مسکونی زمین تامین شد و عملیات اجرایی ساخت ۸۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

    اولین خبر خوش دولت در سال 1401 + جزئیات4