شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا

20:07 - 1400/12/08
یکی از بخش های جالب روانشناسی شخصیت شناسی است به خصوص از روز فرم اعضای بدن . با دانستن روش های شناخت شخصیت انگشتان پا می توان رازهای پنهانی را از افراد دریافت.

رازهایی که فرم انگشتان پا فاش می کنند:

شخصیت شناسی از روی فرم و شکل اعضای بدن یکی از موضوعات جالب است که رازهایی در مورد خلق و خوی افراد فاش می کند. تا پیش از این در مورد رابطه برقی اعضای بدن با رفتارهای فردی و اجتماعی آنها گفتیم که در ادامه آنها در این مطلب قصد داریم از شخصیت شناسی بر اساس فرم انگشتان پا یا همان رازهای پنهان شخصیت انگشتان پا بگوییم ، جالب است حتما بخوانید.

شخصیت شناسی از روی فرم انگشتان پا

انگشتان مصری:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا1

انگشتانی که به صورت حالتی شبیه خط کج از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گرفتند. این افراد انسان های عجیب و دمدمی مزاج هستند رعایت حریم خصوصی زندگی برای آنها اهمیت خاصی دارد.

انگشتان رومی:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا11

پاهایی با انگشتان تقریباً بلند که در دو انگشت انتهایی به صورت بین لنز کوتاه شده است.یکی از رایج ترین فرم های انگشتان پا مربوط به این گروه است.افرادی که انگشتان پایشان رومی است شخصیتی کاریزماتیک و بسیار جذاب دارند.اغلب دیگران از گفتگو با آنها لذت می برند این افراد به طور کلی خوش مشرب و پسندیده هستند.

پاهایی با انگشتان دهقانی یا همان مربعی شکل:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا9

یکی از کمیاب ترین فرمهای انگشتها شهر همینطور باشد گفته می شود افرادی که انگشتان پا یه مربعی دارند انسانهایی آرام منطقی و قابل اعتماد هستند.در تصمیم گیری های این دسته افراد عقل بر احاسات پیشی می گیرد.

انگشتان یونانی:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا0

پاهایی که انگشت دوم آنها بلندتر از انگشت شست است به نام یونانی شناخته می شود.این افراد جزوه شخصیت های هنری و احساسی میباشند ،شور و هیجان در فعالیت های آن ها بسیار دیده می شود.

پاهایی که انگشت کوچک شان حرکت نمی کند:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا4

برخی از افراد شاید قادر به حرکت دادن انگشت کوچک پای شان بدون کمک دست نباشند، رازی که شخصیت شناسی از روی انگشتان پا در مورد آنها می گوید نشان از محافظه کار قابل پیش بینی ساکت و آرام بودن است.

افرادی که انگشت کوچک پایشان را به راحتی حرکت می دهند:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا16

برخلاف افرادی که در مورد قبلی گفته شد برخی به راحتی می توانند انگشت کوچک پایشان را حرکت دهند.این افراد در زندگی مدام دنبال تغییر هستند، به همین دلیل خیلی زود از همه چیز خسته می شود و شاید یکی از اختلالات بزرگی در زندگی شان این مورد از شخصیتشان باشد.

پاهایی با انگشت کوچک بسیار کوتاه:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا5

این افراد بیشتر فعالیت های خود را با توجه به افکار عمومی انجام داده و جلب توجه دیگران را در بسیاری از مسائل ترجیح می دهند.

پاهایی که انگشت دوم و سوم آن از دید دیگر فاصله دارد:

شخصیت انگشتان پا / رازهای پنهان در فرم انگشتان پا3

یکی از فرم های پا که شاید در مقایسه با فرم های دیگر بیشتر جلب توجه می کنند پاهای هستند که انگشتان دوم و سوم در آنها با زاویه به سمت بیرون از یکدیگر فاصله دارند.

اشخاصی که پای شان این مدلی است را باید الگوهای برنامه ریزی و کارهای سازمان یافته نامید. این افراد به راحتی قادر به جدا کردن احساسات از منطق هستند