کرونا/ دلتا کرونا /امیکرون

پس از ابتلا به اُمیکرون تا چند روز ایمن هستید؟

15:39 - 1400/11/27
محققان هشدار می‌دهند که یافته‌های جدید لزوماً به این معنا نیست که شما در برابر عفونت مجدد محافظت می‌شوید و واکسن‌ها همچنان بخش مهمی از استراتژی پیشگیری از کرونا هستند.
پس-ابتلا-اُمیکرون-تا-چند-

پس از ابتلا به اُمیکرون تا چند روز ایمن هستید؟19

محققان هشدار می‌دهند که یافته‌های جدید لزوماً به این معنا نیست که شما در برابر عفونت مجدد محافظت می‌شوید و واکسن‌ها همچنان بخش مهمی از استراتژی پیشگیری از کرونا هستند.

دکتر «اتو یانگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «این مطالعه به ما می‌گوید که افراد بعد از ابتلاء به کرونا، دارای آنتی‌بادی‌هایی هستند.»

برای این مطالعه، محققان میزان آنتی‌بادی‌ها را در خون ۸۱۶ بزرگسال آمریکایی واکسینه نشده اندازه‌گیری کردند. محققان در ۹۹ درصد از افرادی که گفته بودند نتیجه آزمایش کرونا شأن مثبت بوده است، آنتی‌بادی پیدا کردند. همچنین در ۵۵ درصد از افرادی که معتقد بودند کرونا دارند اما هرگز آزمایش نداده بودند؛ و در ۱۱ درصد که فکر نمی‌کردند هرگز به کرونا مبتلا شده‌اند، آنتی‌بادی یافت شد.

به گفته محققان: «تقریباً همه افراد مبتلا به عفونت کرونا اثبات شده، آنتی‌بادی داشتند و به نظر می‌رسد این آنتی‌بادی‌ها برای مدت طولانی باقی می‌مانند».

با این حال، محققان هشدار می‌دهند هیچ سطحی از آنتی‌بادی تضمینی برای عفونت مجدد نیست.

یانگ خاطرنشان کرد: «مطالعات دیگر نشان داده‌اند که آنتی‌بادی‌های طبیعی کرونا با گذشت زمان، اغلب در حدود شش ماه، از بین می‌روند.»

وی در ادامه افزود: «افرادی که بیماری کرونا شدیدتری داشتند، سطح آنتی‌بادی بالاتری دارند، اما برای همیشه از آنها محافظت نمی‌کند.»

محققان تاکید می‌کنند در صورت امکان واکسن بزنید، در مکان‌های عمومی ماسک بزنید، فاصله اجتماعی را رعایت کنید و در هنگام بیماری در خانه بمانید.