چین راه‌حل کنترل کرونا را اعلام کرد

16:45 - 1400/11/20
تیمی از دانشمندا ن چینی با بررسی کلی درباره اثربخشی واکسن‌ها و اعمال محدودیت‌ها راه‌حلی برای مهار ویروس کرونا را توصیه کردند.

به گفته محققان چینی، بازگشت به شرایط طبیعی در «مناطق صفر کووید» مانند چین باعث مرگ حدود 2 میلیون نفر در سال خواهد شد و کلید کنترل این ویروس تولید واکسن‌هایی است که در پیشگیری از عفونت بهتر عمل کنند.

محدودیت‌ها در مناطق «صفر کووید» چین در هفته‌های اخیر به دلیل میزبانی پکن از بازی‌های المپیک زمستانی با توجه به شیو نو بسیار مسری امیکرون مورد بررسی قرار گرفته است.

دانشمندان چینی و متخصصان بهداشت عمومی بار دیگر بر لزوم حفظ کنترل‌های سخت‌گیرانه تاکید کرده‌ و گفته‌اند که خطر انتقال بسیار زیاد است و عفونت انبوه فشار غیرقابل تحملی را بر سیستم بهداشت وارد می‌کند.

محققان از مطالعات شیلی و انگلیس برای محاسبه «اثربخشی پایه» واکسن‌های فعلی استفاده کردند؛ آنها کارآیی پایه واکسن‌ها را در برابر بیماری علامتی ۶۸.۳ درصد تخمین زدند و این رقم در برابر مرگ، ۸۶ درصد برآورد شد.

کارشناسان تاکید می‌کنند، حتی با نرخ جهانی واکسیناسیون ۹۵ درصدی، اگر تحرک جمعیت به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردانده شود، محققان تخمین زدند که همه مناطق کووید-صفر در طول یک سال بیش از ۲۳۴ میلیون عفونت، از جمله ۶۴ میلیون مورد علامت‌دار و دو میلیون مرگ را شاهد خواهند بود.

تیم دانشمندان چینی در مقاله‌ای که جمعه گذشته منتشر شد، گفت: «نژاد بشر باید به توسعه واکسن‌ها و کشف راه‌های جدید برای بهبود محافظت از واکسن در برابر کرونا برای از بین بردن کووید-۱۹ در سطح جهانی ادامه دهد».

وو زونیو، اپیدمیولوژیست ارشد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین (CCDC) نیز به گلوبال تایمز که توسط حزب کمونیست اداره می‌شود، گفت: «قبلا فکر می‌کردیم که کووید-19 اساساً می تواند از طریق واکسن‌ها مهار شود، اما اکنون به نظر می‌رسد که هیچ روش ساده‌ای برای کنترل آن جز با اقدامات جامع وجود ندارد».