خبر مهم | گاز این منطقه تهران فردا قطع می شود

15:24 - 1400/11/19
فردا با هدف تعمیرات اضطراری به دلیل رفع نشت زیرزمینی، گاز برخی از مشترکان در منطقه ۲۱ تهران قطع خواهد شد.

فردا با هدف تعمیرات اضطراری به دلیل رفع نشت زیرزمینی، گاز برخی از مشترکان در منطقه ۲۱ تهران قطع خواهد شد. گاز برخی از مشترکان در منطقه ۲۱ شهرداری تهران در محدوده خیابان‌های نفت شمالی، شهید اسدی، نفت جنوبی و آشوری روز چهارشنبه (۲۰ بهمن)، به دلیل تعمیرات اضطراری به دلیل رفع نشت زیرزمینی از ساعت ۹ صبح به مدت ۶ ساعت قطع می‌شود.