اومیکرون

اومیکرون این افراد را بیشتر تهدید می‌کند!

20:12 - 1400/11/03
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت: اومیکرون برای افرادی که بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی دارند و افرادی که واکسن نزده‌اند بسیار خطرناک است.

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت: اومیکرون برای افرادی که بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی دارند و افرادی که واکسن نزده‌اند بسیار خطرناک است.فروزان‌فر، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: اومیکرون برای افرادی که بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی دارند و افرادی که واکسن نزده‌اند بسیار خطرناک است.