مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در بیمارستان / عکس جدید و تازه منتشر شده

11:20 - 1400/10/23
ام‌روز، مهتاب کرامتی که این روزها با فیلم سینمایی «صحنه‌زنی» به سینما آمده است از اهدای خون نوشت. او تصویری از خودش در حال اهدای خود در اینستاگرام گذاشت و توضیح داد: «من یک اهداکننده خون هستم. اهدا خون اهدا زندگی.»

ام‌روز، مهتاب کرامتی که این روزها با فیلم سینمایی «صحنه‌زنی» به سینما آمده است از اهدای خون نوشت. او تصویری از خودش در حال اهدای خود در اینستاگرام گذاشت و توضیح داد: «من یک اهداکننده خون هستم. اهدا خون اهدا زندگی.»

مهتاب کرامتی در بیمارستان / عکس جدید و تازه منتشر شده6