لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس

20:24 - 1400/10/22
روناک یونسی بازیگر شناخته شده ایرانی است در اینستاگرام فعال و اکتیو می باشد به تازگی هم با عکس های پیست اسکی اش با لباسی از پوست حیوانات دل ایرانی ها را خشمگین کرده است !
لباس-تاسفبار-روناک-یونسی-مردم-را-خشمگین-کرد-خجالت-هم-خوب-چیزیه--

 لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس13

روناک یونسی در پروژه "سقوط آزاد" با همسرش محسن میری هم بازیگر بود. روناک یونسی متولد دی 1359 در تهران است. روناک یونسی سه خواهر دارد، مادر روناک یونسی فرهنگی و مدیر دبیرستان دخترانه است. روناک یونسی عکس جدیدی را در فضای مجازی منتشر کرد.

 لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس14

 لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس10

 لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس0

 لباس تاسفبار روناک یونسی مردم را خشمگین کرد/ خجالت هم خوب چیزیه + عکس7