بهرام رادان | متین ستوده

دعوای شدید متین ستوده با بهرام رادان / فیلم دعوا

08:34 - 1400/10/18
بهرام رادان و متین ستوده در فیلم سینمایی زرد همبازی بودند آنها در این فیلم نقش زن و شوهر را داشتند . قسمتی از دعوا و بحث متین ستوده و بهرام رادان را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید . متین ستوده ازدواج کرده است و متاهل می باشد . از دوستان صمیمی متین ستوده می توان از سمیرا حسن پور نام برد این دونفر بیشتر وقت خود را با هم می گذرانند .

بهرام رادان و متین ستوده در فیلم سینمایی زرد همبازی بودند آنها در این فیلم نقش زن و شوهر را داشتند . قسمتی از دعوا و بحث متین ستوده و بهرام رادان را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید . متین ستوده ازدواج کرده است و متاهل می باشد . از دوستان صمیمی متین ستوده می توان از سمیرا حسن پور نام برد این دونفر بیشتر وقت خود را با هم می گذرانند .