از ماه آینده مردم به این میزان یارانه دریافت خواهند کرد؟

15:39 - 1400/10/11
آخرین خبرها نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد، ازماه آینده، دولت به ۶۶میلیون نفر ماهانه ۲۷۳هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.

آخرین خبرها نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد، ازماه آینده، دولت به ۶۶میلیون نفر ماهانه ۲۷۳هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.

از ماه آینده مردم به این میزان یارانه دریافت خواهند کرد؟7

آخرین خبرها از نشست‌های کارشناسی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد، ازماه آینده، دولت به ۶۶میلیون نفر که عموما در دهک اول تا هشتم قرار می‌گیرند ماهانه ۲۷۳هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.

این یارانه، در شکل حداکثری خود، شامل: ۴۵هزار و ۵۰۰تومان یارانه نقدی، ۵۵هزار تومان یارانه کمک معیشتی، و همچنین ۱۵۰هزار تومان یارانه جدید، ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به همراه ۲۲هزار و ۵۰۰تومان یارانه ناشی از اصلاح سهمیه بنزین، به هر شهروند، خواهد بود.