واریزی عجیب این بانک به حساب ۷۵ هزار نفر

20:18 - 1400/10/10
بانک اسپانیایی سانتاندر در روز کریسمس به اشتباه ۱۳۰ میلیون پوند (۱۷۵ میلیون دلار) را به حساب ۷۵ هزار نفر و کسب و کار در بریتانیا واریز کرده است.

بانک اسپانیایی سانتاندر در روز کریسمس به اشتباه ۱۳۰ میلیون پوند (۱۷۵ میلیون دلار) را به حساب ۷۵ هزار نفر و کسب و کار در بریتانیا واریز کرده است.

بانک اسپانیایی سانتاندر در روز کریسمس به اشتباه ۱۳۰ میلیون پوند (۱۷۵ میلیون دلار) را به حساب ۷۵ هزار نفر و کسب و کار در بریتانیا واریز کرده است.

این موسسه وام دهنده اسپانیایی اکنون به سرعت در حال تلاش برای بازیابی وجوه از دست رفته خود می باشد. این اشتباه در ۲۵ دسامبر رخ داد و طی آن پرداخت از ۲۰۰۰ حساب تجاری دو بار صورت گرفت.