الناز حبیبی

الناز حبیبی سیاه پوش شد / عکس

12:34 - 1400/10/10
این نخستین بار نیست که الناز حبیبی سیاه پوش می شود و شاید هم بار آخر نباشد. البته پوشش مشکی او به خاطر فوت نزدیکانش نیست و تنها به خاطر علاقه اوست.

این نخستین بار نیست که الناز حبیبی سیاه پوش می شود و شاید هم بار آخر نباشد. البته پوشش مشکی او به خاطر فوت نزدیکانش نیست و تنها به خاطر علاقه اوست.

الناز حبیبی سیاه پوش شد / عکس15