بیماری امیکرون کرونا به ایران رسید / اولین فرد مبتلا به بیماری در ایران + فیلم

16:23 - 1400/09/28
بیماری امیکرون کرونا به ایران رسید اولین فرد مبتلا به بیماری در ایران دیده شد
بیماری-امیکرون-کرونا-ایران-

بیماری امیکرون کرونا به ایران رسید / اولین فرد مبتلا به بیماری در ایران + فیلم2

اولین فرد مبتلا به بیماری امیکرون کرونا در ایران دیده شد در جلسه اضطراری ستاد کرونا، مشاهده سویه اُمیکرون کرونا در ایران تایید شد .اُمیکرون ظرف 17 روز ، سوش غالب کرونا در کشور می شود که این مدت برای نوع دلتا ، 100 روز بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@gandom_news)

توصیح به هموطنای عزیز مراقب باشید و همچنان پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید