سارا و نیکا

پز دادن سارا و نیکا به مردم با غذاهای اعیونی شون / عکس

11:36 - 1400/09/17
سارا و نیکا دوقلو های پایتختی هستند که در 6 قسمت سریال پایتخت حضور داشتند. اما  سارا و نیکا  در آخرین قسمت های فصل ششم سریال پایتخت از بازی در این فیلم حذف شدند.

سارا و نیکا دوقلو های پایتختی هستند که در 6 قسمت سریال پایتخت حضور داشتند. اما سارا و نیکا در آخرین قسمت های فصل ششم سریال پایتخت از بازی در این فیلم حذف شدند. سارا و نیکا دوقلو های پرحاشیه ای هستند که در فضای مجازی فعالیت گسترده ای دارند. شهرت سارا و نیکا از ابتدا در سریال پایتخت بوده است اما پس از انتشار فیلم خارج از عرف سارا و نیکا در کنار استخر از ادامه بازی در این سریال کنار گذاشته شدند.

نیکا فرقانی استوری جدید منتشر کرد و غذاهای اعیونی و رنگارنگشان را به رخ کشید.

پز دادن سارا و نیکا به مردم با غذاهای اعیونی شون / عکس4

بیوگرافی سارا و نیکا فرقانی:

سارا و نیکا فرقانی اصل متولد 8 مرداد 1383 در تهران و ساکن سوئد هستند. این دو خواهر بازیگر هنوز یکسال نشده بود که وارد عرصه هنر شدند و با سریال پایتخت به شهرت رسیدند، در حال حاضر در سوئد زندگی میکنند، نیکا یک دقیقه از سارا بزرگتر است.

پز دادن سارا و نیکا به مردم با غذاهای اعیونی شون / عکس8

پز دادن سارا و نیکا به مردم با غذاهای اعیونی شون / عکس5