مدرن شدن عکس همسر مهدی قائدی / دبی سرزمین آرزوهای ستاره معصومی؟

13:30 - 1400/09/10
ستاره معصومی اینبار به همراه همسرش مهدی قائدی بچه بازیشان گل کرد و به شهربازی رفتند اما نکته جالب چند گیفتی بود که با برد بازی ها گرفتند.
مدرن-شدن-عکس-همسر-مهدی-قائدی--دبی-سرزمین-آرزوهای-ستاره-معصومی؟-

 مدرن شدن عکس همسر مهدی قائدی / دبی سرزمین آرزوهای ستاره معصومی؟ 16

ستاره معصومی همسر مهدی قائدی بازیکن محبوب استقلال هاست البته دیگر آبی پوش نیست و به امارات رفته و ستاره معصومی رو به آرزوهایش رسانده است. ستاره معصومی در ایران هم که بود به واسطه تصاویر پلنگ و کلاس گذاشتن هایش معروف شد و ستاره معصومی بدون اینکه هنری داشته باشد به بیش از نیم میلیون فالوور رسید. حالا تصور کنید ستاره معصومی در خارج از کشور با پول زیادی که به دستشان رسید و شرایط نا محدود که دارند در حجاب و پوشش دیگر چقدر خود را خالی می کند!

ستاره خانم حالا معروف است اما چندان محبوب نیست و برعکس اسمش هم اصلا معصوم نیست که هیچ، خیلی هم سیاستمدار و زیرک است. در ادامه استوری های جدید خانم خانما را مشاهده می کنید که به شهر بازی رفته اند و آقا مهدی در بازی های مختلفی که شرکت کرد چند عروسک برای ستاره گرفت!

 مدرن شدن عکس همسر مهدی قائدی / دبی سرزمین آرزوهای ستاره معصومی؟ 7

 مدرن شدن عکس همسر مهدی قائدی / دبی سرزمین آرزوهای ستاره معصومی؟ 8

 مدرن شدن عکس همسر مهدی قائدی / دبی سرزمین آرزوهای ستاره معصومی؟ 5