مهدی قائدی

رفتار عجیب همسر مهدی قائدی + فیلم

19:43 - 1400/09/09
ستاره خانم حالا معروف است اما چندان محبوب نیست و برعکس اسمش هم اصلا معصوم نیست که هیچ، خیلی هم سیاستمدار و زیرک است. در ادامه استوری های جدید خانم خانما را مشاهده می کنید که به شهر بازی رفته اند و آقا مهدی در بازی های مختلفی که شرکت کرد چند عروسک برای ستاره گرفت!

ستاره خانم حالا معروف است اما چندان محبوب نیست و برعکس اسمش هم اصلا معصوم نیست که هیچ، خیلی هم سیاستمدار و زیرک است. در ادامه استوری های جدید خانم خانما را مشاهده می کنید که به شهر بازی رفته اند و آقا مهدی در بازی های مختلفی که شرکت کرد چند عروسک برای ستاره گرفت!

رفتار عجیب همسر مهدی قائدی + فیلم17

رفتار عجیب همسر مهدی قائدی + فیلم2

رفتار عجیب همسر مهدی قائدی + فیلم18

منبع: شایانیوز