سارا و نیکا

جلف بازی جدید سارا و نیکا (عکس)

21:27 - 1400/09/03
سارا و نیکا فرقانی دوقلوهای سریال پایتخت که هر روز سعی در معروف شدن خود دارند به تازگی برای جلب توجه عکسی از خود  منتشر کردند.

سارا و نیکا فرقانی دوقلوهای سریال پایتخت که هر روز سعی در معروف شدن خود دارند به تازگی برای جلب توجه عکسی از خود منتشر کردند.

جلف بازی جدید سارا و نیکا  (عکس)4

جلف بازی جدید سارا و نیکا  (عکس)15

جنجال عکس فیلتر دار نیکا فرقانی

نیکا فرقانی استوری جدیدی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که در آن چهره این بازیگر با فیلترهای اینستاگرامی دستخوش تغییر شده بود.

پس از واکنش مخاطبان به استوری با فیلترش از دست مخاطبان عصبانی شد.

مخاطبان او به گذاشتن استوری های با فیلتر این بازیگر اعتراض کردند.

او هم عکس دیگری را بدون فیلتر منتشر کرد و نوشت: این هم عکس بدون فیلتر ، من نمی دونم چرا فکر می کنید می ترسم عکس بدون فیلتر بزارم ! خدایا بسه دیگه…