مهراد جم / دنیا جهانبخت

مهراد جم نزد دنیا جهانبخت و پسرش بر می گردد + عکس

12:30 - 1400/09/03
 دنیا جهانبخت متولد آبان در تهران است دنیا جهان بخت چهره جنجالی اینستاگرام است دنیا جهان بخت فارغ التحصیل لیسانس گرافیک است دنیا جهان بخت کار خود را با فتومدلینگ شروع کرد است دنیا جهان بخت مدتی در انگلستان  بود و حالا ترکیه زندگی می کند

دنیا جهانبخت متولد آبان در تهران است دنیا جهان بخت چهره جنجالی اینستاگرام است دنیا جهان بخت فارغ التحصیل لیسانس گرافیک است

دنیا جهان بخت کار خود را با فتومدلینگ شروع کرد است دنیا جهان بخت مدتی در انگلستان بود و حالا ترکیه زندگی می کند

اقدام عجیب دنیا جهانبخت به دلیل استفاده از فامیلی مهراد جم برای آرتام پسرش باعث شده است که این سوال مطرح شود آیا مهراد جم دوباره برمی گردد؟

دنیا جهانبخت بعد از حاشیه های فراوان رسما از فامیلی مهراد جم خواننده مشهور برای پسرش آرتام استفاده کرده است. اقدام عجیب دنیا جهانبخت به دلیل استفاده از فامیلی مهراد جم برای آرتام پسرش باعث شده است که این سوال مطرح شود آیا مهراد جم دوباره برمی گردد؟

مهراد جم نزد دنیا جهانبخت و پسرش بر می گردد + عکس13