سردار آزمون

سردار آزمون با این زن روسی مسجد رفت + عکس پرحاشیه

06:31 - 1400/08/30
سردار آزمون فوتبالیست نامدار ایرانی است. سردار آزمون در مقابل لبنان موفق شد تیم ملی یاران را به گل برساند. مدیرورزشی لیون فرانسه به دنبال جذب سردار آزمون است. سردار آزمون در کنار مجری روسیه حاضر شد.

سردار آزمون فوتبالیست نامدار ایرانی است. سردار آزمون در مقابل لبنان موفق شد تیم ملی یاران را به گل برساند. مدیرورزشی لیون فرانسه به دنبال جذب سردار آزمون است. سردار آزمون در کنار مجری روسیه حاضر شد. در ادامه عکس های سردار آزمون را در کنار این مجری روسیه مشاهده کنید که با هم به مسجد رفته اند و همین عکس ها برای آزمون و خانم روسی حاشیه هایی به وجود آورده بود که بعد از مدتی از سر زبان ها افتاد.

سردار آزمون با این زن روسی مسجد رفت + عکس پرحاشیه6

سردار آزمون در باشگاه های روسیه

سردار آزمون فوتبالیست معروف ایرانی مدت چندسال در چند باشگاه روسیه مشغول بازی بود که با رسانه ها و این کشور آشنایی زیادی دارد. فوتبالیست ملی پوش کشورمون که در تیم روسی درشهر کاران توپ می‌زند با مجری معروف روسیعکس یادگاری گرفته و نکته دیدنی این تصویر های پوشش و حجاب و محل این تصویر میباشد.

سردار آزمون با این زن روسی مسجد رفت + عکس پرحاشیه5

سردار امتحان مهاجم تیم ملی ایران عکسی از خودشو مجری زن روسی در صفحه شخصی خود متتشر کرده هست که گویا در یک مسحد متعلق به مسلمانان عکسگرفته و این زن مجری روسی برای احترام به باورها وهمینطور احترام به مکان مقدس و مسجد با پوشش وحجاب کامل در این مکان آماده شده و در کنار فوتبالیست ایرانی تصویر یادگاری گرفته هست.

سردار آزمون با این زن روسی مسجد رفت + عکس پرحاشیه2

این فوتبالیست پیش از این نیز با دختران روسی سلفیو تصویر یادگاری گرفته و در این راستا ید طولانی دارد وانواع تصویر ها را با دختران و زنان طرفدار خودش انداخته هست.تصویر ها و استوری های لایو این بازیکن با افراد و جهره های مشهورمعروف و یکی از کاربران فعال فضای نجازی میباشد.