دنیا جهانبخت

دنیا جهانبخت مادر مهراد جم را با خاک یکسان کرد + چت و عکس

16:26 - 1400/08/29
دنیا جهانبخت بعد از حاشیه های فراوان رسما از فامیلی مهراد جم خواننده مشهور برای پسرش آرتام استفاده کرده است. اقدام عجیب دنیا جهانبخت به دلیل استفاده از فامیلی مهراد جم برای آرتام پسرش باعث شده است که این سوال مطرح شود آیا مهراد جم دوباره برمی گردد؟

دنیا جهانبخت بعد از حاشیه های فراوان رسما از فامیلی مهراد جم خواننده مشهور برای پسرش آرتام استفاده کرده است. اقدام عجیب دنیا جهانبخت به دلیل استفاده از فامیلی مهراد جم برای آرتام پسرش باعث شده است که این سوال مطرح شود آیا مهراد جم دوباره برمی گردد؟