شقایق دهقان

حمله شقایق دهقان به بهاره رهنما + فیلم

12:00 - 1400/08/24
بهاره رهنما علاقه زیادی به فخرفروشی دارد. چندی پیش بهاره رهنما نظر عجیبی درباره وضعیت زندگی خود و مقایسه آن با زندگی مردم مطرح کرد. صحبت های بهاره رهنما با واکنش منفی بسیاری از چهره های سرشناس و مردم عادی همراه بود.

حمله شقایق دهقان به بهاره رهنما + فیلم5

این شاید متفاوت ترین واکنش به ویدوئوی جنجالی و پر از فخرفروشی بهاره رهنما از عرشه کشتی تفریحی در ترکیه باشد.

بهاره رهنما علاقه زیادی به فخرفروشی دارد. چندی پیش بهاره رهنما نظر عجیبی درباره وضعیت زندگی خود و مقایسه آن با زندگی مردم مطرح کرد. صحبت های بهاره رهنما با واکنش منفی بسیاری از چهره های سرشناس و مردم عادی همراه بود. ازجمله جاری سابق بهاره رهنما یعنی شقایق دهقان به صحبت های او در قالب پست اینستاگرام واکنش نشان داد. در این فیلم مروری کرده ایم رفتارهای بهاره رهنما و واکنش شقایق دهقان را به او.

کل کل شقایق دهقان و بهاره رهنما

این بار جاری سابق او، شقایق دهقان است که در اینستاگرامش این چنین نوشته است. روایت او از مردان و زنان بی شمار این سرزمین است که سخت تلاش کردند اما آنی نیستند که بهاره رهنما بی عرضه می خواندشان.

حمله شقایق دهقان به بهاره رهنما + فیلم4

شقایق دهقان در واکنش به صحبت های اخیر بهاره رهنما نوشت:

یادم مى آید یک بار مادربزرگ آمریکایىِ یکى از دوستانم براى مادربزرگِ دیگرِ اهلِ شهرِ ملایرش ، سوغاتى یک چکمه ىِ پلاستیکىِ قرمز با لبه ىِ خز دارِ کُرکى صورتى فرستاده بود!

یادم می آید از تصور مادربزرگ نُقلى ایرانى در آن چکمه هاىِ براقِ قرمز خیلى خندیدیم!