پشیمانی شدید ریحانه پارسا از مهاجرت و کارهای غیر اخلاقی در ترکیه؟ + عکس

12:08 - 1400/06/31
استوری جدید ریحانه پارسا بازیگر زن جنجالی در ترکیه که بوی پشیمانی از راه رفته و برهنه شدن می دهد.

ظاهرا ریحانه پارسا در رسیدن به آنچه که می خواسته با برهنگی به آن برسد موفق نبوده : ریحانه پارسا با بازنشر مطلب چند سال پیش سعید سهیلی کارگردان مشهور که از او خواسته بود از انتخاب راهش دست بکشد نوشت :

پشیمانی شدید ریحانه پارسا از مهاجرت و کارهای غیر اخلاقی در ترکیه؟ + عکس16

عمو سه سال گذشت از اون شبی که فکر نمی کردم صبح بشه، عمو ببین چقدر داره سخت می گذره خودمم باورم شده ، مگه من به جز چند آرزوی بزرگ چی داشتم...

پشیمانی شدید ریحانه پارسا از مهاجرت و کارهای غیر اخلاقی در ترکیه؟ + عکس3

سعید سهیلی کارگردان مشهور ایرانی وقتی که تازه ریحانه پارسا از ایران مهاجرت کرده بود متن زیر را برای دلجویی از او منتشر کرد :

دخترم لیلا ... دخترم ریحانه ... سلام ، موفقیتت را در سریال پدر تبریك میگویم ، به بهانه این تبریك بگذار بگویم كه ... هیچكس حق قضاوت تو را ندارد ، هیچكس جز خودت ، قضاوت كار ساده اى نیست ، كار سختى ست كه اینروزها براى بسیارى سهل شده است ، اما چه سهل و چه سخت ، چه خوب و چه بد ، چه درست و چه نادرست ، لااقل من این كار را بلد نیستم ، نه بلدم و نه مى پسندم ، اما میتوانم پدرانه بگویم كه ... بیا و این روزهاى شیرین زندگیت را تلخ نكن ، بیا و پشت سرت را فراموش كن ، بیا و به روبرو خیره شو ، به روبرو ... به آینده ... به افق هاى دور ... به روزهاى بهتر ، از محبت ها غره و از بى مهرى ها مأیوس مشو ، بدان كه در میانه این هیاهوى بیشمار ... بسیارى تو را دوست دارند ، اما مهر "دو" نفر از جنس دیگرى ست ، متفاوت از همه ، هیچكس به اندازه آقاى عنقا و آقاى توفیقى تو را دوست ندارد ، بلاشك تعریف آنان زلال است و دلسوزیشان صادقانه ، "اما یك نفر دیگر هم هست" ، هواخواهى كه بیشتر از آن دو ... و بهتر از همه "هوایت" را دارد ، پس زلفت را به لطفش گره بزن و به روبرو خیره شو ، به آینده ، به افق هاى دور ، به روزهاى بهتر ، دخترم ریحانه ... دخترم لیلا ... خدانگهدارت ، همه جا ... همه وقت ... همیشه