هانیه توسلی: تمام سکانس های من در زخم کاری حذف شدن (فیلم)

10:52 - 1400/06/20
هانیه توسلی در مضاحبه ای اعلام کرد تمام سکانس های من در سریال زخم کاری حذف شدند و برخی قسمت ها هم دوبله شدند

هانیه توسلی در مضاحبه ای اعلام کرد تمام سکانس های من در سریال زخم کاری حذف شدند و برخی قسمت ها هم دوبله شدند و در یک سکانس کلمه " جان " گفته می شد و دوبله شد "بله" و برخی از قسمت ها که ببیننده با خودش فکر می کند چرا نقش منصوره یهو دارد می خندد سکانس قبلش سانسور شده است.