جواد عزتی در سریال زخم کاری

فحش زشت جواد عزتی به الهه حصاری / فیلم

13:26 - 1400/06/04
سکانس جنجالی سریال زخم کاری با هنرنمایی جواد عزتی و الهه حصاری را در ادامه مشاهده می کنید.
جواد عزتی

سکانس جنجالی سریال زخم کاری با هنرنمایی جواد عزتی و الهه حصاری را در ادامه مشاهده می کنید.