اقدام شیطانی ناپدری با دختر 12 ساله اش !

14:45 - 1400/06/02
بر اساس گزارش پلیس، متهم چندی پیش دختری 12 ساله را مورد تجاوز قرار داد که پس از شکایت قربانی این پرونده به اداره پلیس و افشای تجاوز ناپدری پلید به او  پلیس وارد ماجرا شده و پس از تحقیقات متهم را شناسایی و دستگیر کرده است.

بر اساس گزارش پلیس، متهم چندی پیش دختری 12 ساله را مورد تجاوز قرار داد که پس از شکایت قربانی این پرونده به اداره پلیس و افشای تجاوز ناپدری پلید به او پلیس وارد ماجرا شده و پس از تحقیقات متهم را شناسایی و دستگیر کرده است.

مجرم جنسی پس از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفت و به تجاوز اعتراف کرد.

در حال حاضر متهم در بازداشت است تا به زودی مجازاتی برایش در نظر گرفته شود.