بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر مهم و فوری دولت برای بازنشستگان / جزئیات

10:17 - 1400/05/28
مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد. مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به ماه فروردین می شود.
خبر-مهم-فوری-دولت-برای-بازنشستگان--جزئیات-

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد. مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به ماه فروردین می شود. مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق مرداد آنها واریز شد. از امروز همچنین واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه مرداد به ترتیب حروف الفبا آغاز شد. دریافت کنندگان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت سال جاری منتظر پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها بودند.

واریز حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از امروز بیستم بر اساس حروف الفبا شروع شده است؛ نکته مهم این است که از امروز مابه‌التفاوت‌ فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حقوق آنها اعمال شده است. بازنشستگان از اردیبهشت سال جاری منتظر پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها بودند.

براساس وعده‌های پیشین، این معوقات باید نهایتا تا پایان این هفته یا هفته آینده به حساب بازنشستگان واریز می شد که از امروز شاهد واریز این مابه‌التفاوت‌ها هستیم.

خبر مهم و فوری دولت برای بازنشستگان / جزئیات4