این دختر را دیده اید؟ خبر بدهید و 100 میلیون تومان جایزه بگیرید / عکس

19:24 - 1400/05/26
دختر 15 ساله ای بنام فاطمه رنجبر روز جمعه از خانه خارج و گمشده است ( نامبرده ساکن کرمانشاه است) در صورت اطلاع از فاطمه رنجبر با شماره زیر تماس بگیرید و مبلغ 100 میلیون تومان مژدگانی دریافت کنید.
این-دختر-را-دیده-اید؟-خبر-بدهید-

دختر 15 ساله ای بنام فاطمه رنجبر روز جمعه از خانه خارج و گمشده است ( نامبرده ساکن کرمانشاه است) در صورت اطلاع از فاطمه رنجبر با شماره زیر تماس بگیرید و مبلغ 100 میلیون تومان مژدگانی دریافت کنید.

دست به دست هم دهیم و خانواده ای را از نگرانی و دلهره نجات دهیم

شماره تماس: رنجبر 09185670701

این دختر را دیده اید؟ خبر بدهید و 100 میلیون تومان جایزه بگیرید / عکس15