سخنرانی جرگسوز دختر علی سلیمانی مو به تن همه سیخ کرد + فیلم

18:18 - 1400/05/23
سخنرانی زیبای دختر مرحوم علی سلیمانی در مراسم تدفین پدرش را در ادامه مشاهده می کنید.

سخنرانی زیبای دختر مرحوم علی سلیمانی در مراسم تدفین پدرش را در ادامه مشاهده می کنید.