خوانندگی اشکان خطیبی با غزال شاکری + فیلم

09:53 - 1400/05/22
ببینید؛ ویدیوی همخوانی غزل شاکری با اشکان خطیبی در سکانسی از سریال خاتون در اولین قسمت آن را در ادامه می بینید.

ببینید؛ ویدیوی همخوانی غزل شاکری با اشکان خطیبی در سکانسی از سریال خاتون در اولین قسمت آن را در ادامه می بینید.