گریه جگرسوز سعید معروف بعد از حذف شدن از المپیک + فیلم

12:45 - 1400/05/11
بغض کیومرث کرده گزارشگر و کارشناس والیبال و اشک های سعید معروف پس از حذف والیبال ایران از المپیک را در ادامه مشاهده می کنید.
سعید معروف

بغض کیومرث کرده گزارشگر و کارشناس والیبال و اشک های سعید معروف پس از حذف والیبال ایران از المپیک را در ادامه مشاهده می کنید.