فوری / زلزله مرگبار لحظاتی پیش رخ داد

18:31 - 1400/05/06
این زمین لرزه در ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه در ۴ کیلومتری گرمسار رخ داد.

این زمین لرزه در ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه در ۴ کیلومتری گرمسار رخ داد. زمین لرزه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و رخ داده است. کانون زمین لرزه با تهران ۱۰۰ کیلومتر و با سمنان ۱۰۱ کیلومتر فاصله دارد. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است.