زایمان همزمان مادر و دخترش در یک ساعت +تصاویر

14:45 - 1400/05/06
پزشکان و پرسنل یکی از بیمارستان های ترکیه شاهد تولد همزمان یک خواهر زاده و دایی بوند ، زایمان مادر و دختر در یک روز خبرجالبی بود که در میان اخبار جدید منتشر شد.
زایمان-همزمان-مادر-دخترش-

پزشکان و پرسنل یکی از بیمارستان های ترکیه شاهد تولد همزمان یک خواهر زاده و دایی بوند ، زایمان مادر و دختر در یک روز خبرجالبی بود که در میان اخبار جدید منتشر شد.

زایمان هم زمان یک مادر و دختر!

زایمان همزمان مادر و دختر سوری در یکی از بیمارستان های ترکیه خبر جالبی بود که برخی آن را چیزی شبیه اتفاق خوش یمن می دانند.

A Miracle! Syrian Mother And Her Daughter Give Birth To Their Babies At The Same Time

زایمان همزمان مادر و دخترش در یک ساعت +تصاویر8

زایمان مادر و دختر سوری در یک روز و یک ساعت

زایمان مادر و دختر در یک روز و یک ساعت!

"فاطما برینکی" 42 ساله و دختر 21 ساله اش "گید برینکی" که هر دو دوران بارداری را سپری می کردند در یک روز زایمان کردند ، این مادر و دختر در بیمارستان شهر کونیای ترکیه وضع حمل کرده و کنار هم در یک اتاق تحت مراقبت قرار گرفتند.

زایمان همزمان مادر و دخترش در یک ساعت +تصاویر15

زایمان همزمان مادر و دخترش در یک ساعت +تصاویر3

تصاویر بعد از زایمان مادر و دختر21 ساله اش در ترکیه