فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی

12:54 - 1400/05/03
جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو اول شد و به مدال طلا رسید.
فیلم--لحظه-اهدای-مدال-طلا-جواد-

جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو اول شد و به مدال طلا رسید.

فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی1فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی3فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی18فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی13فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی16فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی12فیلم / لحظه اهدای مدال طلا به جواد فروغی18