واریز دو عیدی جدید دولت به حساب مردم + زمان واریز

13:17 - 1400/04/25
در سال‌های قبل جلسات متعددی با معلولان در سازمان برنامه و بودجه داشتیم و نتیجه اش این شد امروز ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان به تصویب رسید و اجرایی شد.

مه شو : عیدی جدید دولت | هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با هدف مناسب سازی محیط، گشودن درهای جامعه به روی معلولان اخیرا با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای این ستاد سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

عارضه ای جدید از علائم ابتلا به کرونا

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست با تشکر از حضور اعضای ستاد مناسب سازی در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از آموزه‌های قرآنی باید پیروی کنیم و گفته‌های بعضی از عزیزان را که دردی دارند و بیان می‌کنند را باید قبول کرد ما هر چقدر بگوییم که درکشان می‌کنیم به واقع نمی‌توان درکشان کرد. یکی از تعاریف اخلاق این است که آدمی همواره خودش را در جای طرف مقابل بگذارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما در سال‌های قبل جلسات متعددی با معلولان در سازمان برنامه و بودجه داشتیم و نتیجه اش این شد امروز ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان به تصویب رسید و اجرایی شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: درخواست‌های این جلسه از سوی دکتر پوراصغری و همکاران ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با دو عیدی مطرح شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور در راستای دسترس پذیر بودن مناسب سازی برای معلولان عزیز به عنوان حسن ختام این جلسه موافقت می‌شود.