خواستگاری از خانم دکتر در اتاق جراحی + فیلم

09:45 - 1400/04/21
خواستگاری یک پزشک از خانم دکتر را در اتاق عمل می بینید. این فیلم به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و گفته شده این خواستگاری در ایران صورت گرفته...

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که تصویر خواستگاری یک پزشک از یک پزشک دیگر را در اتاق جراحی نشان می دهد.منتشر کننده این فیلم مدعی است که این خواستگاری در یکی از بیمارستان های ایران انجام شده است ولی به نظر این خواستگاری در ایران نیست.