فوری / هنرمند معروف کشور درگذشت

12:45 - 1400/04/20
مهدی اخوت سال‌ها در خانه معروف خیابان جمالزاده هم‌خانه سپانلو، شاعر ، مترجم و پژوهشگر فقید بود. او کارهای مشترکی هم با سپانلو داشت از جمله مجموعه اشعار «عارف قزوینی»، مجموعه اشعار «فرخی یزدی» و «شاعران آزادی».

مهدی اخوت سال‌ها در خانه معروف خیابان جمالزاده هم‌خانه سپانلو، شاعر ، مترجم و پژوهشگر فقید بود. او کارهای مشترکی هم با سپانلو داشت از جمله مجموعه اشعار «عارف قزوینی»، مجموعه اشعار «فرخی یزدی» و «شاعران آزادی».

تولد نوزادی عجیب الخلقه با 3 آلت تناسلی در عراق!

ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشته است: «عمو مهدی عزیزم

رفتن شما پایان خیلی از خوبی‌هاست

رفتن معرفت سپان

رفتن صدای خوشی که رمبو را به زبان فرانسه می‌خواند

رفتن گربه‌ها

خشک شدن درخت‌های خانه سپان

و خاموشی ابدی چراغ خانه‌ای در انتهای کوچه بن‌بست»