فوری / مبلغ یارانه نقدی تغییر کرد

17:28 - 1400/04/19
یارانه نقدی این ماه به صورت متفاوت واریز می شود.

مه شو : یارانه نقدی چه زمانی در این ماه واریز می شود؟ طبق شنیده های جدید قرار است مبلغ یارانه جدید تغییر کند برای اطلاع از مبلغ یارانه نقدی جدید روی این لینک (یارانه نقدی) کلیک کنید.