زنده سوختن سرهنگ ارتش و 4 فرزندش در آتش سوزی + عکس

14:28 - 1400/04/19
سرهنگ ستاد «رحیم محمد نایف الدلیمی» در حادثه آتش سوزی سحرگاه امروز بغداد درگذشت  یحیی رسول سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق امروز جمعه از مرگ افسر ارشد ارتش عراق و ۴ فرزندش در حادثه آتش سوزی بغداد خبر داد.
زنده-سوختن-سرهنگ-ارتش-4-فرزندش-آتش-سوزی--عکس-

یحیی رسول سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق امروز جمعه از مرگ افسر ارشد ارتش عراق و ۴ فرزندش در حادثه آتش سوزی بغداد خبر داد. سرهنگ ستاد «رحیم محمد نایف الدلیمی» یکی از فرماندهان تیپ ۲۷ لشگر یازدهم ارتش عراق بود که در بلوک ۵۵ الصالحیه در مرکز بغداد ساکن بود. وی بامداد امروز در اثر آتش گرفتن منزلش به همراه ۴ فرزندش درگذشت.یحیی رسول در پیامی به بستگان این افسر ارشد ارتش عراق و نیز نیروهای نظامی این کشور تسلیت گفت.

زنده سوختن سرهنگ ارتش و 4 فرزندش در آتش سوزی + عکس9