زلزله شدید و مرگبار در این استان رخ داد

14:00 - 1400/04/11
زلزله دقایقی قبل در کرمانشاه رخ داد.هم اکنون زلزله نسبتا شدید جوانرود و شهرهای اورامانات را لرزاند.

زلزله دقایقزلزله دقایقی قبل در کرمانشاه رخ داد.هم اکنون زلزله نسبتا شدید جوانرود و شهرهای اورامانات را لرزاند.ی قبل در کرمانشاه رخ داد.هم اکنون زلزله نسبتا شدید جوانرود و شهرهای اورامانات را لرزاند.

خبرداغ : خبرفوری/ یارانه تیرماه این افراد کسر می شود!

خبرداغ :

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 3.7

محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی جوانرود

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/04/10 14:52:43

طول جغرافیایی: 46.4

عرض جغرافیایی: 34.67

عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

17 کیلومتری جوانرود (کرمانشاه)

23 کیلومتری روانسر (کرمانشاه)

24 کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

72 کیلومتری کرمانشاه

89 کیلومتری سنندج