نحوه نشستن عیسی کلانتری دوباره جنجالی شد+عکس

08:30 - 1400/04/09
عکسی از حضور عیسی کلانتری در مراسم ختم مهشاد کریمی، خبرنگار جان باخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران در فضای مجازی پر بازدید شده است
نحوه-نشستن-عیسی-کلانتری-دوباره-جنجالی-شدعکس-

نحوه نشستن عیسی کلانتری دوباره جنجالی شد+عکس18

عکسی از حضور عیسی کلانتری در مراسم ختم مهشاد کریمی، خبرنگار جان باخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران در فضای مجازی پر بازدید شده است.

عکسی از حضور عیسی کلانتری در مراسم ختم مهشاد کریمی، خبرنگار جان باخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران در فضای مجازی پر بازدید شده است.

نحوه نشستن رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امروز مثل نشستن وی در جلسه اش با خبرنگاران آسیب دیده است.