صحبت تلخ پدر و همسر مهشاد کریمی خبرنگار فوت شده / فیلم

12:17 - 1400/04/08
دیدار جمعی از مسئولان با پدر و مادر و همسر مهشاد کریمی در منزل شخصی شان را در ادامه مشاهده می کنید. 

دیدار جمعی از مسئولان با پدر و مادر و همسر مهشاد کریمی در منزل شخصی شان را در ادامه مشاهده می کنید.