علت حذف بازنشستگان متقاضی وام

09:58 - 1400/04/08
۳۲۵هزار بازنشسته در اردیبهشت امسال برای وام ۱۰ میلیون تومانی ثبت‌نام کرده‌اند اما فقط ۱۳۰ هزار نفر آن مشمول دریافت این وام شدند. دلیل حذف شدن ۱۹۵ هزار متقاضی دیگر چیست؟
علت-حذف-بازنشستگان-متقاضی-وام-

۳۲۵هزار بازنشسته در اردیبهشت امسال برای وام ۱۰ میلیون تومانی ثبت‌نام کرده‌اند اما فقط ۱۳۰ هزار نفر آن مشمول دریافت این وام شدند. دلیل حذف شدن ۱۹۵ هزار متقاضی دیگر چیست؟

علت حذف بازنشستگان متقاضی وام6

بنابر اعلام صندوق بازنشستگان افرادی با شرایط زیر از لیست دریافت کنندگان وام حذف شدند:

ورثه پسر که در سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند.

    وظیفه بگیران تک ورثه‌ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد.

    بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد.

    رکوردهایی که فرم رضایت‌نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد.

    در خصوص پرداخت وام به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز یکی از مدیران این سازمان گفته که ثبت‌نام نام وام ضروری بازنشستگان به زودی به صورت غیر حضوری آغاز می‌شود.

    برای پرداخت وام به این گروه از بازنشستگان دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده اما مبلغ وام این بازنشستگان بین سه تا پنج میلیون تومان است.