سردار آزمون و اسب میلیاردی و گرانقیمتش / عکس

22:27 - 1400/04/07
سردار آزمون فرزند خلیل آزمون بازیکن سابق والیبال است. آزمون از ترکمن های ایران و سنی مذهب می باشد.

مه شو : سردار آزمون می گوید: سوارکاری یکی از مهمترین علایق من در زندگی است، در حال حاضر سه تا اسب بنام های ژیوانا، سریک و راتیکا دارم که در مسابقات کورس گنبد شرکت می کنند. سردار آزمون فرزند خلیل آزمون بازیکن سابق والیبال است. آزمون از ترکمن های ایران و سنی مذهب می باشد.

اخبار مرتبط :

سردار آزمون و اسب میلیاردی و گرانقیمتش / عکس12